Kamagong Rocker with Solihiya

In kamagong, with solihiya.


Dimensions: 23.25x39.75x25.63"

Finish [as shown]: Natural Kamagong / Natural Solihiya